Wet gewijzigd: laat snel uw webshop checken (vaste prijs!)

CHECKUP: vaste prijs per webshop van EUR 750,- exclusief BTW.

Na opdracht en betaling ontvangt u van ons binnen enkele werkdagen een overzichtelijk document op maat, waarin exact is aangegeven op welke punten uw website moet worden aangepast.

Op deze dienstverlening zijn zoals gebruikelijk onze algemene voorwaarden van toepassing.

Webwinkels moeten per 13 juni 2014 (!) aan nieuwe wettelijke regels voldoen. Dit is een gevolg van een wet die in april werd aangenomen op grond van de Europese Richtlijn Consumentenrechten.

Waarvoor?

De nieuwe wettelijke regels gelden voor ondernemers die online producten en diensten aanbieden aan consumenten, ook indien hiervoor een mobiele website wordt gebruikt of een app.

Bijzondere diensten of producten

Voor aanbieders van specifieke producten of diensten gelden aanvullende of afwijkende regels. Denk aan digitale inhoud of financiële producten en diensten.

Wat moet u doen?

De inrichting van webwinkels moet worden gecheckt en worden aangepast aan deze nieuwe wettelijke regels.

Ook de algemene voorwaarden, interne procedures, klachtafhandeling, contracten met toeleveranciers enzovoorts moeten voldoen aan de nieuwe wet.

Wat is er veranderd?

Enkele belangrijke wijzigingen staan hieronder op een rij. Download ook de factsheet in PDF.

Onderwerp  

Gewijzigde eisen aan webshop

 

Bestelproces
 • Beschikbare betaalmethoden vermelden
 • Bestelknop met betaalbevestiging aanbieden
 • Geen vóóraf aangevinkte hokjes voor extra diensten en producten
 • Na bestelling overeenkomst bevestigen
 • Mogelijk maken om alle informatie duurzaam vast te leggen (bijv. downloadable pdf)
Herroeping (bedenktermijn) van 7 werkdagen naar 14 kalenderdagen
 • Informeren over herroeping (voorwaarden, termijn en wijze van inroepen)
 • Consument informeren herroepingsrecht niet geldt (bijv. download van muziek, software e.d.)
 • Modelformulier voor herroeping
Informatieverplichtingen Gegevens verkoper

 • indentiteit (o.a. statutaire naam)
 • geografisch adres inclusief telefoonnummer, email en fax
 • indien van toepassing: identiteit en adres van de partij namens wie u aanbiedt

Product of dienst

 • kenmerken, zoals duurovereenkomst, typenummer en bij digitale inhoud interoperabiliteit en functionaliteit
 • (wettelijke) garanties

Kosten

 • verzend- en retourkosten
 • administratiekosten
 • betaalkosten (bijvoorbeeld bij creditcard)
 • gebruikskosten

 

Waarom is dit belangrijk?

Niet-naleving van de regels kan leiden tot een herroepingstermijn van maar liefst 12 maanden of tot vernietigbare en nietige overeenkomsten. Dit kan tot gevolg hebben dat omzet niet geboekt mag worden of reeds geboekte omzet afgewaardeerd moet worden.

Ook hoeft de consument bij herroeping bijvoorbeeld de kosten van retourzending of de kosten voor een deels gebruikte dienst niet te voldoen, als de onderneming hierover de consument niet (voldoende) heeft geïnformeerd.

De Autoriteit Consument & Markt heeft aangegeven in 2014 veel aandacht te schenken aan de juiste toepassing van het consumentenrecht door webwinkels. De ACM kan bij overtreding van de wettelijke regels een boete opleggen die kan oplopen tot EUR 450.000,-.

Daarnaast heeft een goede inrichting van uw webshop impact op het vertrouwen van de consument in uw product of dienst.

 

publicatiedatum: maandag 2 juni 2014