Waakhond Autoriteit Consument & Markt laat tanden zien aan webwinkels

Afgelopen september beboette ACM een webwinkel voor een bedrag van € 500.000,- omdat deze niet voldeed aan de verplichtingen voor terugbetalingen bij online aankopen. In oktober van dit jaar waren vijf webwinkels in de modebranche aan de beurt. Het betrof zowel grote als middelgrote modeketens met boetebedragen variërend van € 50.000 tot € 220.000,-. Het niet naleven van de informatieverplichtingen voor het annuleren (‘herroepen’) van online aankopen en de terugbetaalverplichtingen waren ook hier de voornaamste verwijten van ACM.

Wat houden deze verplichtingen in?

De informatieplicht houdt in dat de klant geïnformeerd moeten worden over de termijn en modaliteiten voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht.

U dient uw klant in ieder geval te informeren over:

  1. De voorwaarden en modaliteiten omtrent het annuleren van een aankoop. Tevens dient u het modelformulier voor herroeping te verstrekken aan de klant. Onder het recht van herroeping vallen ook artikelen uit de uitverkoop. Dit recht mag alleen beperkt worden voor uitzonderingen beschreven in de wet zoals bederfelijke waren of gepersonaliseerde producten .
  2. De bedenktermijn. Dit is een wettelijke periode van 14 dagen nadat de bestelling is ontvangen of in het geval van een dienst, de dag waarop de overeenkomst is gesloten. U mag afwijken van de in de wet genoemde 14 dagen periode, als dit meer waarborgen biedt voor de klant. Een bedenktermijn van 30 dagen is bijvoorbeeld ook toegestaan.
  3. De periode waarbinnen de bestelling retour moet worden gezonden. Wettelijk gezien is dit binnen een periode van 14 dagen na verzending van het annuleringsbericht.

Als u niet informeert over het bovenstaande, wordt de bedenktermijn verlengd tot maximaal 12 maanden.

Daarnaast heeft uw webshop te maken met de volgende terugbetaalverplichtingen:

  1. Alle gemaakte kosten (incl. bezorgkosten) moeten volledig worden terugbetaald aan de klant. Het is niet verplicht de kosten van de retourzending te betalen, maar u dient de klant wel van tevoren te informeren dat deze kosten voor haar rekening komen.
  2. Het aankoopbedrag inclusief eventuele verzendkosten moeten binnen 14 dagen na het annuleringsbericht zijn terugbetaald.
  3. Er dient te worden terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant heeft betaald. Terugbetaling met een tegoedbon mag alleen als de klant met een tegoedbon heeft betaald of hiermee uitdrukkelijk instemt. Een afspraak hierover in de algemene voorwaarden is onvoldoende.

Niet naleving van deze regels kunnen u dus fikse boetes opleveren. Heeft u vragen over het bovenstaande of wilt u uw website laten checken? Neem dan contact met ons op of klik hier voor meer informatie over onze website check.