Slapeloze nachten voor Leen Bakker

Er is nogal wat commotie ontstaan over de hoogslaper die Leen Bakker afgelopen weekend per abuis voor € 24,- in haar webshop aanbood. De goedkope hoogslaper werd binnen no time door duizenden koopjesjagers besteld. Leen Bakker is niet van plan om de bestelde hoogslapers te leveren voor die prijs.

De korting van 92% was volgens Leen Bakker ontstaan door een technische fout in het computersysteem.

Overigens werd een andere hoogslaper door Leen Bakker aangeboden voor € 99.999,-…

Een deel van de kopers neemt hier geen genoegen mee en begint een kort geding om Leen Bakker te dwingen om de hoogslaper voor dit bedrag te leveren. Maken zij een kans bij de rechter?

Totstandkoming overeenkomst

De vraag waar het in deze zaak eigenlijk om draait is of de consumenten een geldige overeenkomst hebben gesloten met Leen Bakker.

  • Geldige overeenkomst?

In de wet staat dat een overeenkomst tot stand komt door een aanbod en de aanvaarding daarvan. In dit geval is de advertentie van Leen Bakker het aanbod. Het moment dat de consument de online bestelling heeft afgerond, geldt als aanvaarding van dit aanbod.

Op het eerste gezicht lijkt er dus wel degelijk een overeenkomst tot stand gekomen te zijn tussen Leen Bakker en de consumenten. Dat zou betekenen dat Leen Bakker verplicht is de hoogslapers voor een bedrag van € 24,- te leveren. Maar zo simpel is het niet.

  • Geldig aanbod?

De wet bepaalt namelijk ook dat pas sprake is van een geldig aanbod, als Leen Bakker de hoogslaper ook daadwerkelijk voor dit bedrag wilde verkopen. Leen Bakker beweert natuurlijk van niet, in ieder geval niet voor deze prijs. Volgens Leen Bakker is geen rechtsgeldige overeenkomst tot stand gekomen.

  • Gerechtvaardigd vertrouwen?

Maar zo gemakkelijk kan Leen Bakker er niet meer onderuit komen. Want ondanks het feit dat Leen Bakker de hoogslapers misschien niet voor dit bedrag wilde verkopen, kan zij daar toch toe verplicht zijn als sprake is van gerechtvaardigd vertrouwen bij de kopers.

Er is sprake van gerechtvaardigd vertrouwen als consumenten er bij de bestelling redelijkerwijze vanuit mochten gaan dat het aanbod van Leen Bakker juist was. Luidt het antwoord bevestigend, dan is er op grond van het gerechtvaardigd vertrouwen toch een overeenkomst tot stand gekomen. Zelfs als Leen Bakker een verkeerde prijs heeft genoemd.

  • Centrale vraag

De vraag die de rechter dus zal moeten beantwoorden is of de consumenten er daadwerkelijk vanuit mochten gaan dat Leen Bakker een hoogslaper wilde verkopen voor maar € 24,- (normale prijs van deze hoogslaper was € 319,-). De consumenten voeren aan dat Leen Bakker bekend staat als een echte prijsvechter en dat kortingen van 90% niet ongewoon zijn in haar webshop.

Wat vond de rechter eerder?

Wanneer we naar rechtspraak uit het verleden kijken, heeft Leen Bakker de gunstigste kaarten.

  • Otto

Zo oordeelde het hof in Den Bosch in 2008 dat Otto geen lcd tv’s hoefde te leveren aan consumenten die deze voor een bedrag van maar € 99,- hadden besteld. De consumenten mochten er niet gerechtvaardigd op vertrouwen dat sprake was van een juist aanbod.

Het hof nam daarbij een gemiddeld geïnformeerde consument als uitgangspunt. Van een consument die van plan is een lcd tv te kopen, mag verwacht worden dat deze zich tevoren globaal heeft georiënteerd op de prijzen van lcd tv’s. De prijzen van vergelijkbare lcd tv’s varieerden destijds van € 700,- tot ongeveer € 1.300,-. Een erg groot verschil dus.

In tegenstelling tot de Otto-zaak hebben wij begrepen dat Leen Bakker afgelopen weekend wel degelijk verschillende producten met fikse kortingen in haar webshop heeft aangeboden. Kennelijk stond ook bij de hoogslaper nadrukkelijk vermeld dat 92% korting werd verleend. Dat zou weleens in het voordeel van de consumenten kunnen werken. Bovendien is het verschil bij Leen Bakker wel kleiner dan bij de lcd tv’s van Otto.

  • Bol.com

In de Bol.com zaak was het prijsverschil wel vergelijkbaar. Bol.com bood in 2007 namelijk een camera ter waarde van € 350,- aan voor een bedrag van € 29,-. Bol.com weigerde de camera’s te leveren aan consumenten: zij wilde de camera niet voor dit bedrag verkopen.

Ook hier oordeelde de voorzieningenrechter dat er geen sprake was van gerechtvaardigd vertrouwen bij de gemiddelde consument. Bol.com werd dus in het gelijk gesteld.

Wat wordt de uitkomst?

Vooral ook omdat Leen Bakker vaak stunt met prijzen, de korting erbij stond en in hetzelfde weekend ook andere producten tegen stuntprijzen werden aangeboden, hebben de consumenten wel degelijk troeven in handen.

Maar mocht de consument er in dit geval van uitgaan dat het aanbod zo bedoeld was? Was het aanbod niet zo extreem dat de consument had moeten weten dat het een vergissing was? Speelt de fout met de andere hoogslaper voor € 99.999,- ook een rol?

Wie de sterkste troeven heeft, zal de rechter aan de hand van alle feiten moeten vaststellen. Wij zetten in op Leen…

Heeft u uw online verkoopproces onder controle?

Voldoet uw webshop aan de wet- en regelgeving? Of heeft u andere vragen op het gebied van e-commerce?

Neem dan contact op met Ernst-Jan Louwers.