Privacy en cookies

Als aanbieder van een website dient u onder meer rekening te houden met privacy- en telecommunicatiewetgeving (cookies).

Privacy

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is geregeld hoe organisaties om moeten gaan met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens (zie onze AVG Mindmap).

Met de codificatie van begrippen als ‘privacy by design’ en ‘privacy by default’ wordt benadrukt dat al tijdens het ontwerpproces rekening gehouden moet worden met verschillende privacy aspecten.

Het is ook nuttig om hier in een vroeg stadium bij stil te staan, zodat de website achteraf niet meer (ingrijpend) hoeft te worden aangepast. Afhankelijk van uw concrete dienstverlening, zult u tijdens het ontwerpproces rekening moeten houden met een of meer van de volgende aspecten:

  • het (op de juiste wijze) vragen van toestemming aan gebruikers voor de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens;
  • mogelijkheden om persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of over te dragen aan een andere partij;
  • de wijze waarop gebruikers geïnformeerd worden over het gebruik van hun persoonsgegevens;
  • dataminimalisatie;
  • de beveiliging van persoonsgegevens;
  • enzovoort

Cookies

Nagenoeg op elke website wordt gebruik gemaakt van cookies. Niet alleen voor het tonen van advertenties, maar ook om bijvoorbeeld gebruikersnamen en wachtwoorden van gebruikers te onthouden.

Indien u gebruik maakt van cookies, dient u in bepaalde gevallen eerst toestemming te vragen van de betreffende gebruiker. Daarnaast dient u de bezoekers van uw website te informeren over het gebruik van cookies.

Wij kunnen u helpen om in kaart te brengen of er toestemming gevraagd moet worden voor de door uw gebruikte cookies en zo ja, hoe deze toestemming het beste verwoord en verkregen kan worden. Ook kunnen wij u voor u een privacy- en/of cookiestatement opstellen of aanpassen.

Meer informatie over privacy en security vindt u op deze pagina.