Kroniek online overeenkomstenrecht – Huub de Jong, Annemarie Bolscher en Sabine van Rienen

Het CBS spreekt van een stormachtige groei van het aantal webwinkels. Er was dan ook voldoende materiaal beschikbaar voor een uitgebreide “Kroniek Online Overeenkomstenrecht 2014-2016” die in twee opeenvolgende delen is verschenen in het Tijdschrift voor Internetrecht.

Beide afleveringen werden geschreven door Huub de Jong, Annemarie Bolscher en Sabine van Rienen van Louwers IP|Technology Advocaten.

Inhoud

De kroniek biedt een uitvoerig overzicht van de juridische ontwikkelingen op het gebied van online overeenkomstenrecht aan de hand van recente wet- en regelgeving, jurisprudentie en publicaties.

In het eerste deel komen onderwerpen aan bod als algemene voorwaarden, bewijs, gereguleerde markten, toezichthouders en de Digital Single Market.

In het tweede deel worden de ontwikkelingen ten aanzien van het consumentenrecht, herroepingsrecht en ontbinding van overeenkomsten besproken. Daarna volgen internationaal privaatrecht, geschillenbeslechting, persoonsgegevens en oplichting, piraterij en online identificatie.

De kroniek eindigt met een korte bespreking van de juridische ontwikkelingen rondom bitcoins en blockchain.

Onder meer bespraken zij voor het eerst rechtspraak over vraag of regels die online gelden, ook offline zouden moeten gelden. Dit introduceert een eigentijdse variant van het oude juridische adagium ‘wat offline geldt, moet ook online gelden’. Multichannel lijkt daarmee niet enkel als businessmodel, maar ook als juridisch vraagstuk, een mooie toekomst tegemoet te gaan.

Conclusies

Het sluiten van online overeenkomsten is al langer een volwaardige economische activiteit, die zowel onder consumenten als zakelijke partijen op grote belangstelling kan rekenen. Online leent zich daarbij ook uitstekend voor internationale transacties, omdat het internet niet of nauwelijks grenzen kent.

In de praktijk lijkt het echter nog niet zo’n vaart te lopen, zeker niet wat betreft de consumentenmarkt. De Europese Commissie tracht dit met haar Digital Single Market strategie en de daarop voortbordurende wetgevingsinitiatieven te veranderen. Ook de rechtsprekende macht, en dan vooral het Hof van Justitie van de Europese Unie, draagt hier haar steentje aan bij.

Zal dit aan consumenten het noodzakelijke vertrouwen geven om de komende jaren op grote schaal (internationaal) online overeenkomsten te sluiten? De tijd zal het leren.

Vindplaatsen

A.D.B. Bolscher, H.A.J. de Jong en S.C. van Rienen, Kroniek. Online Overeenkomstenrecht 2014-2016 (deel 1), TvI 2016, afl. 5/6, p. 178 – 184

A.D.B. Bolscher, H.A.J. de Jong en S.C. van Rienen, Kroniek. Online Overeenkomstenrecht 2014-2016 (deel 2), TvI 2017, afl. 1, p. 22 – 29