Jaaroverzicht IT & IT Outsourcing 2020

Hier vindt u een kort en bondig overzicht van de belangrijkste juridische ontwikkelingen op het gebied van IT en IT Outsourcing in 2020.

De aan IT verwante onderwerpen privacy en intellectuele eigendom zijn hierin slechts zijdelings meegenomen.

Meer weten? 

Neem dan contact op met een van onze specialisten.