Herroepingsrecht: valkuil voor online retailer

Opnieuw blijkt dat de consument grote bescherming geniet bij koop op afstand. Bij koop op afstand kan een consument de koop in principe gedurende veertien dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De aanvang van deze termijn is afhankelijk van het soort product of de levering. Op dit recht bestaan wel enkele uitzonderingen. Zo heeft de consument bijvoorbeeld geen herroepingsrecht als het gaat om producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

Uitspraak van de rechter over het herroepingsrecht

In een recente uitspraak ging het over dit herroepingsrecht. Een consument had online twee flessen parfum besteld met een totaalprijs van EUR 476,90. Na ontvangst heeft de consument de flessen geopend, gebruikt en vervolgens retour gestuurd. De verkoper heeft de consument daarop medegedeeld dat de flessen niet retour werden geaccepteerd en heeft geweigerd het aankoopbedrag terug over te maken aan de consument. De verkoper verwees hierbij naar haar algemene voorwaarden waarin staat dat parfum in dit soort gevallen niet retour kon worden genomen.

Bij de rechter stond niet ter discussie of de consument de ontbinding tijdig heeft ingeroepen. Wel of het recht op ontbinding is uitgesloten. Volgens de rechter valt parfum niet onder de hiervoor genoemde uitzondering die ziet op gezondheidsbescherming of hygiëne en het verbreken van de verzegeling. Onder de uitzondering valt bijvoorbeeld wel het gebruik van ondergoed, lippenstift of tandenborstels. De rechter merkt op dat een consument in principe de verpakking moet kunnen openen om toegang tot de inhoud ervan te hebben, als soortgelijke producten normaal in winkels zonder verpakking zijn uitgestald. Op grond van de wet mag de verkoper in haar algemene voorwaarden niet van dit recht afwijken ten nadele van een consument.

Volgens de rechter moet een consument een product kunnen gebruiken om de aard en kenmerken daarvan vast te stellen. In het geval van parfum is dat het één of enkele keren sprayen. Als de verkoper dit gebruik had willen voorkomen, had zij volgens de rechter testers kunnen meesturen. De rechter wijst hierbij op de richtsnoeren die door de Europese wetgever zijn opgesteld ten behoeve van de uitleg en toepassing van de consumentenrechten. Daarin wordt het meesturen van testers als concreet voorbeeld genoemd. Voor zover de consument de verpakking van de flessen dan toch zou hebben geopend, had de consument aansprakelijk kunnen zijn voor waardevermindering. Nu is dat volgens de rechter niet het geval, omdat niet is gesteld of gebleken dat er in dit geval sprake was van verdergaand gebruik dan één of enkele keren sprayen.

Dat de verkoper de parfumflessen nu mogelijk niet meer kan verkopen, doet volgens de rechter niet aan de bescherming van de consument af. De verkoper moet de consument (terug)betalen.

(Verscheidende) consumentenrechten

Het voorgaande toont maar weer aan dat het voor de online verkoper van groot belang is om op de hoogte te zijn van de consumentenrechten en deze telkens ook goed in acht te nemen. De consument wordt door de wetgever namelijk zowel voor, tijdens als na het bestelproces uitgebreid beschermd. Naast het herroepingsrecht, bestaan er nog diverse andere consumentenrechten. Zo rusten op de online verkoper informatieverplichtingen, bijvoorbeeld met betrekking tot het product en (het aangaan van) betalingsverplichtingen.

Meer weten?

Heeft u vragen over het herroepingsrecht of over andere aspecten van online retail? Neem dan contact op met Eva van Groezen.