Geen slapeloze nachten meer voor Leen Bakker

Eerder schreven wij over de commotie die was ontstaan over de hoogslaper die Leen Bakker per abuis voor € 24,- in haar webshop had aangeboden. Wij gaven toen aan dat Leen Bakker wat ons betreft de sterkste positie had in een eventuele gerechtelijke procedure.

In lijn met onze voorspelling heeft de rechtbank Leen Bakker op 2 oktober inderdaad in het gelijk gesteld. Kort gezegd is de rechtbank van oordeel dat sprake was van een vergissing aan de zijde van Leen Bakker en dat consumenten dit wisten of behoorden te weten. Hierdoor is geen sprake van een geldig aanbod van Leen Bakker en is dus ook geen koopovereenkomst tussen partijen tot stand gekomen door aanbod en aanvaarding.

De uitspraak is geheel in lijn met het arrest van het hof Den Bosch in de zaak rondom postorderbedrijf Otto in 2008, die ook in ons eerdere stuk wordt beschreven.

Heeft u uw online verkoopproces onder controle?

Wilt u meer weten over de totstandkoming van overeenkomsten? Voldoet uw webshop aan de wet- en regelgeving? Of heeft u andere vragen op het gebied van e-commerce?

Neem dan contact op met Ernst-Jan Louwers.