Webshop check

Niet-naleving van de regels omtrent online dienstverlening kan leiden tot een herroepingstermijn van maar liefst 12 maanden of tot vernietigbare en nietige overeenkomsten. Dit kan tot gevolg hebben dat omzet niet geboekt mag worden of reeds geboekte omzet afgewaardeerd moet worden.

Ook hoeft de consument bij herroeping bijvoorbeeld de kosten van retourzending of de kosten voor een deels gebruikte dienst niet te voldoen, als de webwinkel hierover de consument niet (voldoende) heeft geïnformeerd.

De Autoriteit Consument & Markt heeft aangegeven veel aandacht te schenken aan de juiste toepassing van het consumentenrecht door webwinkels. De ACM kan bij overtreding van de wettelijke regels een boete opleggen die kan oplopen tot EUR 900.000 euro per overtreding of, als dat meer is, een bepaald promillage van van de totale jaaromzet.

Daarnaast heeft een goede inrichting van uw webshop impact op het vertrouwen van de consument in uw product of dienst.

Laat uw webshop checken

U ontvangt van ons binnen enkele werkdagen een overzichtelijk document op maat, waarin exact is aangegeven op welke punten uw website moet worden aangepast.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze internet en e-commerce helpdesk. Neem dan vrijblijvend contact op met Huub de Jong of Eva van Groezen.