Beschermen idee, content en domeinnaam

Uw idee, content (van uw website) en domeinnaam kan op uiteenlopende wijzen worden beschermd.

Idee

In sommige gevallen is uw idee beschermd met een beroep op intellectuele eigendomsrechten. Voor verschillende intellectuele eigendomsrechten is daarvoor een registratie vereist. Voor bijvoorbeeld auteursrecht, databankenrecht of handelsnaamrecht geldt dat niet. Die rechten ontstaan vanzelf als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Daarnaast is het belangrijk om tijdig te zorgen voor goede contracten zoals bijvoorbeeld een geheimhoudingsovereenkomst (NDA’s) of samenwerkingsovereenkomst met partners, zodat u verantwoord met uw idee de markt op kunt.

Content

De content van een website is al snel auteursrechtelijk beschermd. De drempels voor bescherming zijn erg laag: voldoende is dat de content voldoende oorspronkelijk is, m.a.w. het persoonlijk stempel van de maker draagt.

Auteursrecht op een website kan bestaan op de meest uiteenlopende elementen, variërend van geschreven tekst tot software, interfaces, afbeeldingen, databanken en de grafische lay-out. Meer informatie over auteursrecht vindt u hier.

Ook kan de content van een website in sommige gevallen worden beschermd door het databankenrecht indien er in kwalitatief of kwantitatief opzicht een substantiële investering is gedaan in het verkrijgen, controleren of presenteren van de content die de databank vormt. Meer informatie over databankenrecht vindt u hier.

Domeinnaam

Registratie van een domeinnaam geeft in beginsel geen enkele bescherming. Maar een domeinnaam kan natuurlijk wel gelijk zijn aan uw beschermde merk en/of handelsnaam.

Met een domeinnaam kan inbreuk gemaakt worden op intellectuele eigendomsrechten van derden, waarbij met name te denken valt aan een merk- en/of handelsnaamrecht.

Maar ook om andere redenen kan het gebruik van een bepaalde domeinnaam onrechtmatig zijn tegenover derden, bijv. als het misleidende reclame oplevert.