Heeft u uw zaken op orde? Check het nu eerst zelf!

U kunt aan de hand van onze beknopte lijst een eerste globale inventarisatie van uw IP-portfolio maken.

Wij kunnen met u tijdens een bespreking de verschillende onderwerpen verder uitdiepen en waar nodig suggesties doen voor verbetering of aanpassing. Voor eventuele actiepunten doen wij u dan een voorstel met een prioriteitenlijst.

Breng mij direct naar de IP-scan! of lees achtergronden over intellectueel eigendomsrecht in de rubriek Het Recht Belicht onder de titel  Intellectuele eigendom: een overzicht.

publicatiedatum: woensdag 7 mei 2008