Registratieoctrooi binnenkort afgeschaft

In Nederland bestaat op dit moment de mogelijkheid om octrooi aan te vragen voor 20 jaar of voor 6 jaar. Het kortlopende octrooi heet een ‘registratieoctrooi’. Het registratieoctrooi biedt gemak, snelheid en lagere kosten voor de aanvrager. Het heeft ook nadelen. Anders dan bij een normaal 20-jarig octrooi, is een nieuwheidsonderzoek (onderzoek naar de stand van de techniek) om vast te stellen of het product voldoende nieuw en inventief niet vereist. Het is dus heel eenvoudig om zo’n octrooi te krijgen. Maar de geldigheid van het octrooi is minder zeker. Wanneer de geldigheid wordt aangevochten, moet alsnog een nieuwheidonderzoek worden uitgevoerd.

Het registratieoctrooi stelt de houder in staat om anderen te blokkeren om de technologie te gebruiken. Omdat vooraf geen onderzoek plaatsvindt naar de nieuwheid van de vinding of werkwijze, levert dat rechtsonzekerheid op. Vooral met het oog op de rechtszekerheid wil de wetgever het registratieoctrooi afschaffen. In de nieuwe Rijksoctrooiwet die op 5 juni 2008 in werking treedt, worden reeds verleende registratieoctrooien geëerbiedigd voor de resterende looptijd. Het kan dus interessant zijn om nog voor de afschaffing een registratieoctrooi aan te vragen.

Wat houdt de wetswijziging nog meer in?

Om een octrooi in stand te houden, moet er niet meer na vijf jaar, maar na vier jaar een heffing betaald worden.
De kosten zijn aangepast.
De aanvraag van een Nederlands octrooi mag, behalve de conclusies, ook in het Engels worden ingediend.

De wetswijziging treedt op 8 juni 2008 in werking.

Zie ook:  Wat verandert er in de Rijksoctrooiwet 1995?.

publicatiedatum: vrijdag 21 maart 2008