Privédownloads uit illegale bron mag niet en heffen ook niet

Volgens de hoogste Europese rechter, het Hof van Justitie, mag de Stichting Thuiskopie geen vergoedingen op blanco DVD’s, CD’s en dergelijke heffen die zijn gebaseerd op thuiskopieën uit illegale bron.

De Stichting Thuiskopie maakte bekend dat zij niet van plan is de heffingen te verlagen. Teeven zei in het NOS Journaal  van 10 april 2014 het tegenovergestelde.

Verwarring alom dus. Maar één ding lijkt zeker: ACIen de andere producenten van blanco gegevensdragers slijpen de messen.

Daarmee heeft het Hof meteen ook – eigenlijk meer impliciet -bepaald dat een ’thuiskopie’ voor privégebruik niet mag als die uit illegale bron komt. Het vrijhouden van privé downloads uit illegale bron is in strijd met Europees recht (de zogeheten INFOSOC Richtlijn). Die uitzondering is dus nu gesneuveld. Of de wet daarvoor eerst nog moet worden aangepast, is de vraag want de wet moet conform de Europese richtlijn worden uitgelegd.

Vooral het vervallen van de uitzondering voor privégebruik heeft de aandacht van de media getrokken.

Is illegaal privé downloaden nu ineens strafbaar?

Intussen heeft staatssecretaris Teeven in het NOS Journaal verkondigd dat ook privé downloaden uit illegale bron nu niet meer mag. Privépersonen zullen volgens hem daarvoor niet strafrechtelijk worden vervolgd.

Maar nu privé downloaden uit illegale bron niet meer mag, dan is dat een ongeoorloofde verveelvoudiging van een auteursrechtelijk beschermd werk. En eigenlijk mocht dat al sinds de inwerkingtreding van de richtlijn uit 2001 niet.

En opzettelijk kopiëren uit illegale bron is dan wel degelijk strafbaar. Dat staat in artikel 31 van de Auteurswet: Hij, die opzettelijk inbreuk maakt op eens anders auteursrecht, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie”.

Teeven verwijst naar Brein: de muziekindustrie moet het maar oplossen. Tim Kuik van Brein zal blij zijn met het oordeel van het Hof. Maar lang niet alle artiesten zullen die mening delen. Veel onbekende artiesten hebben populariteit juist te danken aan ‘illegale’ downloads waarna hun muziek uiteindelijk beter verkoopt.

Nieuwe modellen

Het is overigens de vraag of handhaving ooit haalbaar is:het blijft een gevecht tegen windmolens. Tijden veranderen en de industrie moet op zoek naar nieuwe modellen.

Misschien profiteren innovatieve ondernemers met frisse business modellen hier wel weer van zoals Hoobz (www.hoobz.com). Ook Creative Commons-voorwaarden kunnen antwoord geven op dit soort issues.

Verder blijft het een strijd tegen windmolens met Don Quichote als grote voorbeeld. De technologie is het recht steeds weer te vlug af.

Commentaar en het arrest van het Hof van Justitie van 10 april 2014 zijn hier te vinden.

 

publicatiedatum: donderdag 10 april 2014