Privacy & security – TechLaw Discussion

Tijdens de Dutch Technology Week organiseert Brainport Centre for Technology & Law een bijeenkomst rondom het onderwerp privacy en IT / data security.

Aan het woord komen Judith Littel van Promax, Hans van de Looy van Madison Gurkha en Tom de Wit van Louwers IP|Technology Advocaten.

Datum

Donderdag 26 mei 2016 16.00-18.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur) met aansluitend borrel.

Locatie

De Oude Rechtbank
Stratumseind 32, Eindhoven

Waarom dit onderwerp?

Ondernemingen krijgen steeds vaker te maken met complexe ICT privacy & security vraagstukken, denk aan:

– huidige en komende wetten omtrent privacy- en databescherming

– zorg dragen voor juiste bescherming van privacygevoelige gegevens met technische oplossingen

– respecteren van rechten van gebruikers van online systemen

– helderheid over het gebruik van privacy gevoelige data dan wel (zelf) verworven gegevens

Programma

Tijdens deze workshop wordt ingegaan op de betreffende wet- en regelgeving en komen deskundigen uit de praktijk ervaringen en kennis met u delen.

Er worden 3 presentaties aangeboden, waarvoor een ieder zich voor 2 kan inschrijven (iedere presentatie wordt 2x gegeven).

15.30 – 16.00   Ontvangst

16.00 – 16.10   Aanvang

16.10 – 16.35   Privacy and security, the next step (in regulation)

Spreker: Mr. dr. A.P. (Tom) de Wit, partner bij Louwers IP|Technology Advocaten

De afhankelijkheid van IT en Technology leidt ertoe dat beveiligingsincidenten steeds vaker voorkomen en een steeds grotere impact op de bedrijfsvoering van organisaties hebben. Welke bestaande en komende regelgeving is er eigenlijk op dit gebied en hoe kan ze een bijdrage leveren aan het voorkomen van beveiligingsincidenten of bij het beperken van de negatieve impact indien zich een beveiligingsincident voordoet?

Op deze onderwerpen gaat Tom de Wit in. Hij heeft als advocaat en bedrijfsjurist veel ervaring met advisering over privacy- en security vraagstukken.

16.35 – 17.00   Cyber security, trends & ontwikkelingen

Spreker: Judith Littel, directeur / eigenaar van Promax IT

Nederland is een globaal internetknooppunt en heeft daardoor te maken met allerhande security vraagstukken.
Cybercrime kostte de Nederlandse samenleving in 2014 naar schatting circa EUR 9 miljard aan schade. Voor het midden- en kleinbedrijf zijn de kosten van IT-investeringen in cyber security een duidelijke drempel.
In de markt zijn daarom oplossingen ontstaan specifiek gericht op dit marktsegment. Vaak in de vorm van cyber security software of databeheer in de cloud.
Verwacht wordt dat vooral dit segment van de cyber security markt de komende jaren sterk zal gaan toenemen.

Judith Littel van Promax geeft haar visie op de trends en ontwikkelingen op het gebied van cyber security.

17.00 – 17.10   Pauze

17.10 – 17.40   Interactieve sessie waarin u meegenomen wordt in de wereld van (ethical) hackers

Spreker: Hans Van de Looy, oprichter en principal security consultant bij IT-beveiligingsbedrijf Madison Gurkha

Steeds vaker horen we over datalekken en andere manieren waardoor hackers aan vertrouwelijke informatie komen. Wat kan je daar tegen doen?

Hans laat door middel van een korte demo zien hoe eenvoudig een aanval kan plaatsvinden en wat de consequenties daarvan kunnen zijn. Waarna u al uw vragen kunt stellen met betrekking tot uw eigen bedrijfskritische applicaties en hoe deze te beveiligen (bijvoorbeeld d.m.v. penetratietesten en kwetsbaarhedenonderzoek).

17.40 – 18.00   Discussie met aansluitend borrel

Aanmelding

Meld u aan via secretariaat@brainporttechlaw.nl. Deelname is kosteloos voor leden van onze vereniging. Studenten betalen €10 en aan overige deelnemers brengen wij € 25,- p.p. in rekening.

De bijeenkomst vindt plaats in het kader van de Dutch Technology Week

De workshops van Brainport Centre for Technology & Law zijn bestemd voor ondernemers en betrokkenen binnen de wereld van technologische ontwikkelingen en recht. Samen met collega-ondernemers/innovators en adviseurs worden innovaties, geschillen en groeiprocessen besproken.

publicatiedatum: maandag 23 mei 2016