Presentatie Zorg & ICT: patiënt en privacy/IT-beveiliging

Op 18 t/m 20 maart jl. vond de vakbeurs Zorg & ICT plaats.Tijdens deze dagen organiseerden Louwers IP|TechnologyAdvocaten samen met Madison Gurkha en ITSX een aantal sessiesonder de titel “Behandel uw patiënt als koning, maar welbinnen de regels!”.

Aan de hand van een inspirerende casus werd stil gestaanbij zowel de technische, organisatorische als juridischeaspecten van informatiebeveiliging binnen de zorg met vragenals:

  • Hoe kwetsbaar is ons elektronisch dossier voor hackers, en hoekunnen we die kwetsbaarheid verminderen?
  • Zijn IT-beveiliging en privacy voldoende ingebed in onzebedrijfsvoering?
  • Voldoen we aan de Wbp, WGBO en andere relevante(privacy)wetgeving? Zo nee, hoe realiseren we dat alsnog?
  • Welke (Europese) wet- en regelgeving komt er op ons af en inhoeverre moet ik daar nu al rekening mee houden?

Presentaties

Als deelnemer aan Zorg & ICT kunt u de presentatieteruglezen op http://zorgenict.exporoute.com/whitepaper/12636. U kuntde presentatie ook bij ons opvragen.

Meer weten?

Stuur dan een bericht via /nl/contact of email aan dejong@louwersadvocaten.nl.

Bellen kan natuurlijk ook: 070 2400836 / 0402393200.

 

publicatiedatum: woensdag 25 maart 2015