Louwers versterkt vestiging Den Haag

Het Haagse kantoor van Louwers IP|Technology Advocaten is versterkt met de komst van Lisa Molenaars.

Lisa Molenaars heeft twee masters met succes afgerond: strafrecht en privaatrecht. Binnen de master privaatrecht specialiseerde zij zich in het intellectueel eigendomsrecht. In haar master thesis onderzocht zij in hoeverre de octrooihouder naar Nederlands recht beschermd is tegen inbreuk als gevolg van 3D-printing.

In haar tweede master thesis ging zij in op de problematiek rondom privacybescherming van verdachten in opsporingsberichtgeving en de eventuele toepassing van strafvermindering naar aanleiding daarvan.

publicatiedatum: zondag 14 februari 2016