Huub de Jong bij PAO cybersecurity voor juristen

Op 4 december 2014 verzorgt Huub de Jong een bijdrage tijdens de PAO studiedag over Cybersecurity.

Cybersecurity en wetgeving

Van de boardroom tot het werkoverleg bestaat er aandacht voor de veiligheid en beveiliging van informatie. Ook de wetgever heeft zich niet onbetuigd gelaten, getuige de aanhoudende stroom van (al dan niet controversiële) wetgeving die ziet op meldplichten, digitale bevoegdheden en bescherming van (persoons)gegevens.

Deze cursus biedt een gedegen achtergrond voor juristen die zich dit veld in korte tijd eigen willen maken.

Techniek en scenario na hack

Niet alleen de juridische aspecten maar ook technische achtergronden en praktische aspecten rondom informatiebeveiliging worden behandeld.Ook gaat deze cursus in op het scenario “gehackt -wat nu?”.

Juristen kunnen er niet omheen

Informatiebeveiliging encyber crime zijn van toenemend belang voor bedrijven en overheden.Ook juristen die zich niet specifiek met dit vakgebied bezig houden kunnen niet meer zonder een gedegen kennis van de implicaties die een inbraak of een beveiligingsincident met zich mee brengen.

Deze cursus verenigt een juridisch overzicht van de betrokken wet- en regelgeving met een inzicht in de praktijk van de hacker. Met behulp van een live demonstratie zullen diverse hacktechnieken worden gedemonstreerd en zal, op eenvoudige wijze, inzicht worden gegeven in de wereld van de cybercrimineel anno 2014.

Meer informatie?

Klik naar de website van PAO Leiden voor meer informatie over de opzet van de cursus en het programma.

publicatiedatum: maandag 15 september 2014