Huub de Jong docent masterclass Informatie- en Documentmanagement

Op 29 januari 2016 is Huub de Jong docent Recht & ICT bij de masterclass Informatie- en Documentmanagement bij de Erasmus Academie in Rotterdam.

Informatie speelt een sleutelrol in onze samenleving. De meeste gegevens slaan we digitaal op en worden digitaal verwerkt. Organisaties en bedrijfsprocessen maken steeds meer gebruik van gestructureerde digitale databestanden en zelfs ongestructureerde gegevens verzamelingen (“big data”).

In de praktijk blijkt echter dat veel toepassingen van informatie- en documentmanagement in organisaties nog onvoldoende resultaten opleveren. Tijdens de Mastercourse Informatie- en documentmanagement wordt stil gestaan bij Information Governance.

Tijdens de colleges zal Huub de Jong ingaan op verschillende juridische aspecten van digitalisering, zoals het intellectuele eigendomsrecht, bewijs- en bewaarverplichtingen,omgaan met persoonsgegevens en de meldplicht datalekken, de elektronische handtekening en juridische aspecten van cloud computing.

Meer informatie: www.eur.nl/erasmusacademie/open_opleidingen/grip_op_ict/informatie_en_documentmanagement/

publicatiedatum: woensdag 20 januari 2016