Het Waterschapshuis

Het Waterschapshuis is de regie- en uitvoeringsorganisatie voor de waterschappen en de Unie van Waterschappen op het gebied van Informatie en Communicatie Technologie (ICT).

Louwers ondersteunt Het Waterschapshuis ten aanzien van IT-contracten, -aanbestedingen en eventuele geschillen.

Zo heeft het kantoor onder andere de IT-aanbesteding van een nieuw belastingsysteem begeleid en in dat kader met succes de belangen van Het Waterschapshuis behartigd in een kort geding aangespannen door Getronics en GouwIT.

Zie vonnis van de Voorzieningenrechter te ‘s-Hertogenbosch d.d. 10 oktober 2007.

www.waterschapshuis.nl