Apple vs. Samsung 1-0 of Pyrrhus-overwinning?

Samsung mag vanaf 13 oktober 2011 geen smartphones Galaxy S, S II en Ace meer verkopen waarmee inbreuk wordt gemaakt op een Europees octrooi (voor de liefhebbers: EP 2.059.868). De claims van Apple gegrond op andere octrooien werden om uiteenlopende redenen van de hand gewezen.

Het belangrijkste lijkt te zijn dat de eisen van Apple ten aanzien van het kopiëren van de ‘minimalistische’ vormgeving van iPone en iPad, zijn afgewezen. Samsung hoeft de vormgeving dus niet aan te passen. Samsung zegt de octrooiinbreuk eenvoudig te kunnen vermijden door andere technologie toe te gaan passen.

Ondanks de veroordeling mogen we dan ook wel zeggen dat Apple een Pyrrhus-overwinning lijkt te hebben behaald.

De claims van Apple op grond van modelrecht werden door de rechter afgewezen met de volgende gedachtegang:

“Een modelrecht op een “minimalistisch” ontwerp bergt inherent het probleem in zich dat concurrenten in feite gedwongen worden om minder optimale keuzes te maken (lees: zij moeten feitelijk onnodige franje aan hun ontwerp toevoegen om buiten de bescherming van het model te blijven), hetgeen een concurrentievoordeel oplevert voor een modelhouder die (toevallig) zijn concurrenten de loef af stak met registratie van een model voor een bepaald segment producten, zoals de tablet computer. Dat concurrentievoordeel is vanuit modelrechtelijk oogpunt ongerechtvaardigd omdat het niet zozeer een gevolg is van ontwerpersarbeid als wel een gevolg van het feit dat de betrokken houder als eerste het (nauwsluitende) uiterlijk van een nieuw segment producten weet te registreren.”

Hierover kan bepaald ook anders gedacht worden. Het laatste woord is daar in juridisch Nederland zeker nog niet over gesproken en een dergelijke redenering kan grote gevolgen hebben voor de designwereld.

Apple kon zich in deze zaak niet beroepen op auteursrecht omdat in de VS deze vormgeving niet beschermd is. Aan de mogelijke grondslag van slaafse nabootsing is de rechter niet toegekomen omdat Apple dat niet voldoende tijdig heeft aangevoerd. Of de rechter daarbij eenzelfde redenering zou hebben gevolgd, valt – gezien de bekendheid en positie van de Apple iPad – te bezien. Daarbij moet namelijk worden bepaald of de tablet van Samsung onnodig veel lijkt op de iPad waardoor verwarring kan ontstaan.

Deze zaak zal nog wel een staartje krijgen. Beide partijen kunnen in hoger beroep gaan tegen de voorlopige maatregel die nu is gegeven in het kortgedingvonnis. Zij kunnen ook een bodemprocedure aanspannen om de zaak definitief uit te vechten. Intussen vechten de kemphanen ook in Duitsland waar naar verluidt ook snel een uitspraak zal volgen.

Klik voor vonnis (PDF) en voor een nieuwsbericht op rechtspraak.nl.

publicatiedatum: woensdag 24 augustus 2011