Privacy en Security

Als houder van een website dient u rekening te houden met privacywetgeving. Op dit moment is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) hiervoor nog van toepassing. In mei 2018 zal deze wet vervangen worden door de Algemene verordening gegevensbescherming (zie onze nieuwe AVG Mindmap).

  • Verwerkt u als ondernemer (gevoelige) persoonsgegevens?
  • Gaat u persoonsgegevens met partijen delen?
  • Gebruikt u cookies op uw website?
  • Is er een inbreuk op uw beveiliging en dreigen er persoonsgegevens te lekken?
  • Dreigt de toezichthouder zoals de Autoriteit Persoonsgegevens of de Autoriteit Consument & Markt uw organisatie te sanctioneren?

Voor deze en andere privacy en security gerelateerde vragen kunt u op ons een beroep doen. Afhankelijk van uw wensen bieden wij u een passend antwoord op uw vragen en helpen wij u op weg. Zie tevens voor meer informatie onze privacy pagina.